Forside

Vores fælles mission:


Voksne udvikler sig livet igennem, men til forskel fra børn, der får deres potentiale og omgivelser
stillet som livsbetingelser, og derfor er afhængige af gunstige vilkår, så kræver udviklingen af voksne,
en selvstændig og aktiv forholden sig til livet.

Det gælder for det enkelte menneske om, at kunne tage vare på eget liv og udvikling, og ikke overlade
ansvaret til andre.
At se os selv som personer, der er på vej, er vigtigt, før vi tager beslutninger om fremtiden.
Kun ved at forbinde fortiden med fremtiden, kan vi sikre os; at fantasier ikke løber af med os som rene
illusioner, uden forbindelse med virkeligheden og dermed vor historie. Vi skal med andre ord lære at
forholde os aktivt til vore egne udviklingsmuligheder og behov.


Vi skal hver især være parate til, at møde nye udfordringer, såvel på det familiemæssige- som på det
arbejdsmæssige plan. Vi skal ikke overlade det til andre, at styre vores personlige udvikling.

Vi skal hver især individuelt arbejde med, at finde vort eget ståsted i tilværelsen, således at vi kan reagere
i ro og klarhed på det daglige livs mange forskellige udfordringer.


Vi skal være parate til at lade os udvikle i det fremtidige samfund. Det er derfor vigtigt, at vi gør vore
personlige mål og værdier op - og at vi efterfølgende er parate til at handle derefter.


Steen Reher


Organisationsudvikling - Personlig udvikling - Marketing - Handlingsplaner - Webbutik - Digitalisering