Arbejdsgrundlag

Steen Reher

Steen Reher:


Jeg startede min egen virksomhed i 1996, og har siden været sparringspartner og ydet konsulentstøtte til mange
ledelses- og udviklingsprocesser på en social og sund bevidst måde.

Det gælder for det enkelte menneske om, at tage vare på eget liv og udvikling, og ikke overlade ansvaret til andre.

Vi skal lære at forholde os aktivt til vore egne udviklingsmuligheder og behov, og hver især være parate til, at
møde nye udfordringer, såvel på det familiemæssige- som på det arbejdsmæssige plan.

Vi skal ikke overlade det til andre, at styre vores personlige udvikling.Når man ved, hvad man har mest lyst til, og ikke blot ydmygt siger ja til det som omgivelserne mener man har lyst til,
så har man holdt sin sjæl i live.

(Robert Louise Stevensson)


Valgsprog: CARPE DIEM  - alt er muligt hvis man engagerer sig stærkt nok...


Konsulentopgaver udført for bl.a.


Air Alsie - Birkelund Biler Aps - Billund Taxi - Billund Kommune - Budstikken, Herning - Billy Huang, Kolding - Brugsens for Als & Sundeved BALS - Cykellageret Aps - Erhvervsfremmestyrelsen - Grindsted Kørerlærerforening - Holsted Golf- & Feriecenter - Inovation Fyn - Kofoeds Maskinfabrik A/S - Kommunernes Revisionsafdeling - Opholdsstedet Aaen - Opholdsstedet Jupiter - P.N. Tryk Aps - ScrapTrans A/S - Scanavia A/S -
Sun Air of Scandinavia A/S - Skanse-Tryk Aps - Skærbæk GoKart Center - Viborg Svømmehal - Vesti Auto - Vorbasse/Hejnsvig Sparekasse -
Ugeavisen for Billund - Worldtrans Aeroship -m.fl.