Arbejdsformer

Steen Reher

Personlig Udvikling

Organisationsudvikling /

Kompetenceudvikling

Handlingsplaner

Rekruttering

Company Profil

Sparring

At kunne se fordelene og meningen med det vi laver, er ganske vigtige elementer, hvis vi skal være engageret og motiveret. Engagement og motivation giver selvtillid, som betyder, at man stoler på egne tænkeevner og sin egen dømmekraft. Når vi skal vælge job og karriere, er det af allerstørste betydning, at vi sikrer os, at vores valg er realistisk.


Reher Consult kan ved hjælp af samtale og forskellige hjælpeværktøjer hjælpe med til, at besvare de vigtige spørgsmål;

Hvem er jeg ? - Hvad kan jeg ? og Hvad vil jeg ?


Et vigtigt element i en virksomheds succes, er dens evne til at opbygge en organisationsstruktur, som på en og samme tid tager hensyn til:

- virksomhedens ønsker (konkurrenceevnen m.m.)

- de ansattes ønsker (en god arbejdsplads) - og

- samfundets ønsker (økonomi, miljø, levevilkår).


En gennemtænkt og overskuelig organisations-struktur er ligeledes et vigtigt hjælpemiddel til styring af organisationen for alle involverede (ejere, ledere, medarbejdere etc.).


Reher-Consult kan tilbyde hjælp i forbindelse med beskrivelse af struktur og funktion. Også når det gælder opstilling af: organisationsplan, funktions-fordelingsplan, stillingsbeskrivelser, funktions-beskrivelser, instrukser, forretningsgange, kompetenceudvikling af medarbejdere inklusiv udannelsesplaner, organisationshåndbog m.m. kan vi være behjælpelige.


At have en handlingsplan - er lig med at have et mål med fremtiden. En handlingsplan er det "værktøj" som bruges til, at planlægge hvilke tiltag der skal iværksættes, for at nå de ønskede mål.


Reher-Consult kan tilbyde seminarforløb, hvor vi i fællesskab udarbejder en færdig handlingsplan for f.eks. virksomheden eller en afdeling.

Reher-Consult kan ligeledes tilbyde offentlige myndigheder og privatpersoner hjælp, i forbindelse med personlige handlingsplaner - arbejdsprøvning, profiltest etc.

At finde en ny medarbejder til et job i virksomheden kan mange gange være vanskeligt. Dybdegående interviews, personlighedstests, vurdering af egnethed, ansøgerens menneskelige sider o.s.v. kræver en rutineret og professionel indsats.


Reher-Consult kan hjælpe med:

- stillingsbeskrivelse - stillingsannonce - jobsamtaler - forskellige tests - ansættelses-kontrakt - korrespondance o.m.a.Præsentationsmaterialer

Brevpapir - kuverter

Brochurer - foldere m.m.

Hjemmeside


Mange virksomhedsledere føler, at det er uforpligtende at anvende en sparringspartner. Det kan være inspirerende, at lytte til synspunkter fra en person som ikke er tilknyttet virksomheden.

Sparring kan også være en professionel bestyrelse.